Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 393/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm lịch in, tờ rơi, tờ gấp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 393/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 393/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn và ý kiến của Cục thuế và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về việc giảm thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm lịch in, tờ rơi, tờ gấp. Để việc thực hiện được thống nhất, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Về việc giảm thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động in, Bộ Tài chính đã có công văn số 10971/BTC-TCT ngày 3/8/2009 hướng dẫn cụ thể.

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 85/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp hướng dẫn:

“Danh mục các mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT quy định tại khoản 1 Điều này chi tiết theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được ban hành kèm theo Thông tư này (sau đây gọi là Danh mục hàng hóa).

Những mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT được đánh dấu “x” tại cột “Mặt hàng được giảm” của Danh mục một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT”.

Sản phẩm lịch in, kể cả blốc lịch, tờ rơi, tờ gấp không thuộc Danh mục các mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 85/2009/TT-BTC nêu trên, do đó, không thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và thống nhất thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước;
- Công ty TNHH MTV NXB Nông nghiệp
(Số 167/6 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội);
- Vụ PC, CST;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 393/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm lịch in, tờ rơi, tờ gấp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.306
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13