Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3925/TCHQ-GSQL về thanh khoản hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3925/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3925/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 1217/HQLS-TTXNK ngày 6/7/2010 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về vướng mắc thanh khoản hợp đồng gia công hàng may mặc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cần kiểm tra:

- Chứng từ, sổ sách kế toán, phiếu nhập xuất kho; việc hạch toán kế toán tại đơn vị; kiểm tra định mức sử dụng, định mức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt nguyên phụ liệu; thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Đối chiếu toàn bộ hợp đồng gia công, gồm nội dung hợp đồng gia công, các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, các tờ khai xuất khẩu sản phẩm (có xác nhận thực xuất), các biểu bảng thanh khoản. Cần lưu ý để kiểm tra, đối chiếu cụ thể các số liệu để tránh trường hợp lợi dụng xuất khống hàng hóa.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu nếu có đủ cơ sở để xác định được hợp đồng doanh nghiệp thực hiện đúng là hợp đồng gia công, có nhập khẩu nguyên liệu, có xuất khẩu sản phẩm thì thực hiện thanh khoản đối với phần nguyên liệu đã nhập, đã xuất tương ứng; tính thuế đối với phần nguyên phụ liệu còn tồn theo quy định và đề nghị doanh nghiệp nộp thuế đối với phần nguyên phụ liệu này.

Trường hợp không có cơ sở để xác định việc doanh nghiệp có thực hiện 02 hợp đồng gia công nêu trên thì thực hiện tính thuế, ấn định thuế và đề nghị doanh nghiệp nộp đầy đủ thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QSQL (3b).    

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3925/TCHQ-GSQL về thanh khoản hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.422

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190