Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3918 TCT/CS ngày 18/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế TNDN đối với doanh nghiệp KCN có vốn đầu tư nước ngoài

Số hiệu: 3918TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 18/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3918 TCT/CƠ Sở
V/v Thuế suất thuế TNDN đối với doanh nghiệp KCN có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 696 CTBN/LT ngày 22/7/2002 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về việc thuế suất thuế TNDN đối với doanh nghiệp khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 19, Quy chế Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ quy định: "Doanh nghiệp KCN có vốn đầu tư nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh và Công ty phát triển hạ tầng KCN là doanh nghiệp liên doanh được thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện nộp thuế như sau: ...Đối với doanh nghiệp khu công nghiệp: 15% lợi nhuận thu được với doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu dưới 50% sản phẩm của mình và được miễn thuế lợi tức 2 năm kể từ khi bắt đầu kinh doanh có lợi nhuận...".

Tại Điều 1 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định: "Đầu tư nước ngoài vào Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghiệp cao... thực hiện theo quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan". Và tại Khoản 2, Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP quy định: "Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp ưu đãi được áp dụng như sau đối với dự án có một trong những tiêu chuẩn sau: 15% đối với dự án có một trong những tiêu chuẩn sau: doanh nghiệp khu công nghiệp xuất khẩu trên 50% sản phẩm.

Căn cứ vào quy định tại các Nghị định trên thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở trong khu công nghiệp có hoạt động xuất khẩu, trên 50% sản phẩm mới được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện theo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3918 TCT/CS ngày 18/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế TNDN đối với doanh nghiệp KCN có vốn đầu tư nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.944
DMCA.com Protection Status