Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3907/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 3907/TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3907/TCT/NV7

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3907 TCT/NV7 NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Sở Địa chính tỉnh Quảng Trị

Trả lời Công văn số 892/CV-ĐC ngày 07/8/2001 của Sở Địa chính tỉnh Quảng Trị về thu tiền sử dụng đất (SDĐ); Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/1993, theo đó hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở phải nộp tiền SDĐ; Các trường hợp người đang sử dụng đất ở tại đô thị mà chưa có giấy tờ hợp lệ về đất, thì khi hợp pháp hoá quyền SDĐ phải nộp tiền SDĐ theo các mốc thời gian cụ thể:

- Sử dụng đất ở ổn định trước ngày 18/12/1980 không phải nộp tiền SDĐ;

- Sử dụng đất ở từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993 nộp 20% tiền SDĐ;

- Sử dụng đất ở ổn định từ ngày 15/10/1993 nộp 100% tiền SDĐ.

Theo quy định trên đây, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, được phép hợp pháp hoá quyền SDĐ ở, từ ngày 15/10/1993 trở lại đây, nếu chưa nộp tiền SDĐ thì chưa được coi là hoàn thành nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ.

2. Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền SDĐ có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; Vì vậy, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, được phép chuyển mục đích sử dụng đất, hợp pháp hoá quyền sử dụng đất ở và mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đều phải thực hiện mức thu tiền SDĐ theo quy định của Nghị định. Các trường hợp người sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất ở, hợp pháp hoá quyền sử dụng đất ở... trước ngày Nghị định số 38/2000/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, đã được thông báo nộp tiền SDĐ, nhưng người sử dụng đất chưa nộp tiền, nộp tiền chưa đủ thì nay được thực hiện theo mức thu tiền SDĐ của Nghị định số 38/2000/NĐ-CP.

3. Luật đất đai không có quy định loại đất vườn; Trường hợp diện tích đất vườn đang kê khai nộp thuế nhà đất thì được coi là đất ở, đất vườn đang kê khai và nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp được coi là đất nông nghiệp. Trên cơ sở đó nếu đất vườn của hộ gia đình được xác định là đất sản xuất nông nghiệp thì không thuộc diện phải nộp tiền SDĐ; Khi hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vườn (thuộc diện chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích thành đất ở thì phải nộp tiền SDĐ quy định tại điểm 2, mục II, phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP.

Đề nghị Sở Địa chính tỉnh Quảng Trị phối hợp với các ngành chức năng của địa phương (Cục thuế, Sở Tài chính - Vật giá) để thực hiện chính sách thu tiền SDĐ theo đúng quy định của pháp luật.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3907/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.974
DMCA.com Protection Status