Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3870 TCT/NV7 ngày 16/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc miễn tiền thuê đấy trong thời gian XDCB

Số hiệu: 3870TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3870 TCT/NV7
V/v: Miễn tiền thuê đất trong thời gian XDCB.

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 2009/CT-NV ngày 30/9/2002 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hỏi về chính sách miễn tiền thuê đất trong thời gian gian xây dựng cơ bản, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm 5.1, Mục III, Phần I, Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước quy định miễn, giảm tiền thuê đất: "Miễn tiền thuê đất trong thời gian dự án xây dựng cơ bản. Trường hợp dự án có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng độc lập với nhau thì tính miễn giảm tiền thuê đất theo từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập đó; Trường hợp không thể tính riêng được theo hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập thì thời gian xây dựng cơ bản được tính theo hạng mục công trình có tỷ trọng lớn nhất".

Căn cứ vào quy định trên, thời gian xây dựng cơ bản tính miễn, giảm tiền thuê đất phải căn cứ vào dự án xây dựng cơ bản do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp dự án có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng độc lập với nhau thì tính miễn giảm tiền thuê đất theo từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập. Tiền thuê đất được miễn, giảm cho từng hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng độc lập do cơ quan thuế xác định trên cơ sở dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Để được miễn, giảm tiền thuê đất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải có đủ hồ sơ theo quy định tại điểm 5.11, Mục III, Phần I, Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính và Cục trưởng Cục thuế là người ra quyết định miễn, giảm tiền thuê đất.

Căn cứ vào chính sách tiền thuê đất hiện hành và hướng dẫn trên, đề nghị Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất cho các đơn vị trên địa bàn phương theo đúng quy định./.

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3870 TCT/NV7 ngày 16/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc miễn tiền thuê đấy trong thời gian XDCB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.916
DMCA.com Protection Status