Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3867 TCT/NV1 ngày 27/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 3867TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 27/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3867 TCT/NV1
V/v Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Lai Châu
- Tổng Công ty Sông Đà

 

Trả lời công văn số 807 CV/CT ngày 05 tháng 9 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Lai Châu về việc hỏi về chính sách thuế, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2, mục I, phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT.

Trường hợp của Tổng Công ty Sông Đà có dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện Nà Lơi tại tỉnh Lai Châu; Trong thời gian đầu tư xây dựng chưa có quyết định thành lập doanh nghiệp nên chưa được hoàn thuế; Đến ngày 29 tháng 7 năm 2003 Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1023/QĐ-BXD về việc chuyển nhà máy thuỷ điện Nà Lơi - Công ty Sông Đà 11 thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần thuỷ diện Nà Lơi, có trụ sở tại tỉnh Lai Châu, là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng; Tài sản đầu tư đã được bàn giao cho Công ty cổ phần thuỷ điện Nhà Lơi; Công ty đã đi vào hoạt động và đăng ký nộp thuế tại tỉnh Lai Châu; thì Công ty cổ phần Nà Lơi được khấu trừ, hoàn thuế đối với Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định đầu tư Nhà máy thuỷ điện Nà Lơi tại tỉnh Lai Châu. Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng Công ty Sông Đà làm thủ tục quyết toán giá trị công trình, bàn giao vốn, tài sản theo chế độ tài chính hiện hành để Công ty cổ phần thuỷ diện Nhà Lơi khấu từ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định chưa được khấu từ tại Công ty Sông Đà 11.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Lai Châu được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3867 TCT/NV1 ngày 27/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.221
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122