Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3864/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý hóa đơn đầu vào của Bưu Điện Bạc Liêu

Số hiệu: 3864/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3864/TCT-PCCS
v/v xử lý hóa đơn đầu vào của Bưu điện Bạc Liêu

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 293/CT-TTr ngày 16/08/2005 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc xử lý hóa đơn đầu vào của Bưu Điện Bạc Liêu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Tiết c, Điểm 1.2, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, trường hợp Bưu điện Bạc Liêu có 03 hóa đơn đầu vào số 34340, 34341, 34342, ký hiệu GC/2003N lập cùng ngày 16/09/2003 nhưng đến tháng 02/2004 mới kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì đã quá thời hạn 03 tháng kể từ ngày phát hành hóa đơn, do đó Bưu Điện Bạc Liêu không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại 03 hóa đơn kê khai trễ thời hạn nêu trên.

2/ Về xử lý hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp bỏ trốn, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2810 TCT/CS ngày 01/08/2003 gửi cục Thuế các tỉnh, thành phố. Đối chiếu với hướng dẫn tại công văn trên, các hóa đơn đầu vào của Bưu Điện Bạc Liêu mua hàng hóa của doanh nghiệp bỏ trốn được xử lý như sau:

- Hóa đơn số 23430 ký hiệu MR/2004N ngày 22/11/2004 có kết quả xác minh của Chi cục Thuế Quận 9 TP.HCM là doanh nghiệp bán hàng đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh ngày 01/10/2004. Hóa đơn này phát sinh sau ngày doanh nghiệp bán được xác định là bỏ trốn nên không đuợc tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

- Hóa đơn số 84845 ký hiệu QL/2004N ngày 06/02/2005, phát sinh trước ngày doanh nghiệp bán hàng bỏ trốn, nhưng ghi sai ngày thì Cục Thuế phải kiểm tra xác định:

+ Với số tiền hàng trên một hóa đơn này là rất lớn nên ngoài việc phải kiểm tra thực tế việc có mua hàng hóa, có nhập kho, có hạch toán đầy đủ trên sổ kế toán thì cần phải kiểm tra việc thanh toán số tiền lớn như vậy có qua chuyển khoản ngân hàng không? Nếu kết quả kiểm tra các nội dung là có thật, đặc biệt có chuyển khoản khi trả tiền hàng thì được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

+ Trường hợp không có hàng hóa mua vào theo hóa đơn thì không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN. Và Cục Thuế căn cứ mức độ vi phạm của đơn vị ở từng trường hợp cụ thể để xử phạt vi phạm hành chính hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

TỔNG CỤC THUẾ
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3864/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý hóa đơn đầu vào của Bưu Điện Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.587

DMCA.com Protection Status
IP: 18.210.11.249