Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3859 TCT/PCCS ngày 22/11/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế thu nhập

Số hiệu: 3859TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3859 TCT/PCCS
V/v thuế thu nhập

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Thọ

 

Trả lời công văn số 487/CT-TT&HT ngày 8/7/2004 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ về thuế thu nhập đối với khoản lãi từ tiền cho vay do doanh nghiệp Việt Nam trả cho bên cho vay là đối tượng cư trú tại nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 1 d Mục I phần A Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Công ty nước ngoài và tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam" thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập tại Việt Nam. Căn cứ quy định nêu trên, tập đoàn SIPEF Vương quốc Bỉ không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập từ tiền cho vay tại Việt Nam phải nộp thuế thu nhập tại Việt Nam.

2. Tại Điểm 2 Mục I phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thuế thu nhập đối với khoản lãi tiền vay được tính 10% trên doanh thu, tại Khoản 2 Điều 11 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Bỉ quy định trong trường hợp phải tính thuế thu nhập đối với khoản lãi từ tiền cho vay thì mức thuế được tính không vượt quá 10% tổng khoản lãi từ tiền cho vay.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty Chè Phú Bền phải khấu trừ 10% tổng số tiền lãi trả cho tiền vay của Tập đoàn SIPEF để nộp thuế thu nhập vào ngân sách nhà nước thay cho bên nước ngoài trước khi trả tiền cho bên nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3859 TCT/PCCS ngày 22/11/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế thu nhập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.903
DMCA.com Protection Status