Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3857/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với chứng từ nộp thuế GTGT thay nhà thầu nước ngoài

Số hiệu: 3857/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3857/TCT-ĐTNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT nộp thay nhà thầu nước ngoài

, ngày 16 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty hữu hạn sợi  TAINAN

Trả lời công văn số 0725VAT/TAINAN 2006 ngày 26/7/2006 của Công ty hữu hạn sợi Tainan và công văn số 1793/CT-TTr3 ngày 12/9/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với chứng từ nộp thuế GTGT thay nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì: trong vòng 5 ngày kể từ ngày thực hiện thanh toán tiền cho Nhà thầu, Bên Việt Nam ký hợp đồng tự kê khai thuế GTGT và thuế TNDN. Số thuế GTGT nộp thay cho Nhà thầu là số thuế GTGT đầu vào của Bên Việt Nam ký hợp đồng và được khấu trừ theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính khi xác định số thuế GTGT phải nộp của Bên Việt Nam.

Trường hợp của Công ty hữu hạn sợi Tainan có phát sinh Khoản thuế nộp thay cho Nhà thầu nước ngoài trong thời gian tháng 12/2003 và tháng 3/2004, do trong thời gian này Công ty phải khắc phục hỏa hoạn và gặp nhiều khó khăn, cho nên chậm kê khai, nộp thuế thì phải chịu phạt chậm kê khai, chậm nộp. Số thuế GTGT đã nộp thay cho Nhà thầu nước ngoài là số thuế GTGT đầu vào của Công ty và được khấu trừ theo đúng quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính khi xác định số thuế GTGT phải nộp của Công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty hữu hạn sợi Tainan được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3857/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với chứng từ nộp thuế GTGT thay nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.490
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12