Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3848 TCT/NV4 ngày 24/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc thu phí, lệ phí của Trạm quan trắc môi trường

Số hiệu: 3848TCT/NV4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3848 TCT/NV4
V/v thu phí, lệ phí của Trạm quan trắc môi trường 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn không số 698 CT/TB ngày 25 tháng 09 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Nghệ An về việc chính sách phí, lệ phí, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành, nếu Trạm quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An là cơ quan Nhà nước được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường hoặc được cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng uỷ quyền thực hiện việc thử nghiệm, kiểm định, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá theo mức thu quy định tại Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính thì các hoạt động đó áp dụng chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí theo các quy định hiện hành. Trường hợp Trạm quan trắc môi trường thực hiện các hoạt động dịch vụ như: dịch vụ nghiên cứu khoa học, hỗ trợ về kỹ thuật, nghiệp vụ, nghiên cứu chế tạo các tiêu chuẩn đo lường, phương tiện kiểm định và thử nghiệm chuyên ngành, phân tích các dữ liệu về môi trường... theo giá thoả thuận ghi trong hợp đồng kinh tế thì phải kê khai, nộp thuế về các dịch vụ trên theo quy định của các Luật thuế hiện hành.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An phân biệt rõ từng trường hợp cụ thể để thực hiện việc quản lý và áp dụng chính sách thu theo nội dung trên.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3848 TCT/NV4 ngày 24/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc thu phí, lệ phí của Trạm quan trắc môi trường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.013
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238