Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3825/TCT-CS về việc hoàn thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3825/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3825/TCT-CS

V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4063/CT-QLKK ngày 19/6/2007 của Cục thuế TP Đà Nẵng về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2004 đến ngày 03/6/2007) và Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 (có hiệu lực từ ngày 04/6/2007) hướng dẫn về thuế GTGT quy định: Hàng hóa dịch vụ phải thanh toán qua ngân hàng. Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài Khoản của bên nhập khẩu sang tài Khoản của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài Khoản của ngân hàng bên nhập khẩu.

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu nhận tiền thanh toán qua ngân hàng từ phía nước ngoài nhưng phía nước ngoài cấn trừ Khoản tiền phí hoa hồng môi giới xuất khẩu phải trả cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài vào giá trị hàng hóa xuất khẩu, Khoản hoa hồng này được quy định rõ trong hợp đồng xuất khẩu về nghĩa vụ thanh toán, số tiền phí phải trả, do đó số tiền ghi trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng thấp hơn giá trị hàng hóa xuất khẩu thể hiện trên hóa đơn và tờ khai hải quan thì doanh nghiệp xuất khẩu được khấu trừ/ hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần giá trị ghi trên giấy báo Có của ngân hàng. Khoản chi phí chuyển cho bên thứ ba theo hợp đồng mà bên xuất khẩu phải chịu được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập thuế TNDN.

2.Trên thực tế, hiện nay, một số ngân hàng chỉ lập giấy báo Có thông báo số tiền doanh nghiệp được hưởng nhưng không ghi rõ đơn vị trả tiền và nội dung của việc trả tiền (số tiền khớp đúng với hồ sơ xuất khẩu). Do đó, đề nghị doanh nghiệp yêu cầu ngân hàng ghi rõ đơn vị trả tiền và nội dung trả tiền để được chấp nhận là chứng từ thanh toán hợp lệ để khấu trừ/hoàn thuế GTGT.

3. Công văn số 1188/TC-TCTngày 04/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT theo tháng đối với cơ sở nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2004 (thời Điểm có hiệu lực của Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Đà Nẵng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Cục thuế các tỉnh, TP;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
           Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3825/TCT-CS về việc hoàn thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.372

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69