Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3781 TCT/NV5 ngày 23/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán

Số hiệu: 3781TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3781 TCT/NV5
V/v thuế đối với thu nhập  từ đầu tư chứng khoán

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục thuế nhận được công văn số 2730/CT-ĐTNN ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về thuế đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán của các tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (tổ chức nước ngoài). Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với thu nhập từ lãi cổ phần:

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 002 của Bộ Tài chính và công văn số 4321 TC/TCT ngày 7 tháng 5 năm 2002 của Bộ Tài chính thì lãi cổ phần mà các tổ chức nước ngoài được chia từ các Công ty cổ phần không thuộc đối tượng chịu thuế TNDN. Trường hợp tổ chức nước ngoài chuyển lãi cổ phần về nước thì tổ chức nước ngoài phải nộp thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài với thuế suất là 5%.

2. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

Bộ Tài chính đã có công văn trình Thủ tướng Chính phủ về vấn đề thuế đối với thu nhập từ chênh lệch mua, bán chứng khoán của các nhà đầu tư có tổ chức (trong nước và nước ngoài). Khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3781 TCT/NV5 ngày 23/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.179
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238