Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3775/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3775/TCT-ĐTNN
V/v: Doanh thu tính thuế hoạt động vui chơi có thưởng

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 847CT/CV-QLDN ngày 15/6/2006 của Cục thuế tỉnh Lào Cai về việc xác định doanh thu tính thuế đối với hoạt động vui chơi có thưởng của Công ty liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003, Điểm 5, Mục I, Phần B Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động vui chơi có thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 91/2005/QĐ-BTC ngày 8/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:

1. Đối với lượng chíp khuyến mại cho khách chơi: Công ty phải tính vào doanh số khi tính doanh thu chịu thuế TTĐB và thuế GTGT theo quy định tại Điểm 5, Mục I, Phần B Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính nêu trên.

- Trường hợp Công ty đã ban hành Quy chế khuyến mại, thưởng cho khách, nếu Quy chế này đã đăng ký với cơ quan Thuế trước khi áp dụng và được công bố công khai tại cơ sở kinh doanh của Công ty, đồng thời ghi chép theo dõi được đầy đủ trên chứng từ kế toán số lượng chíp khuyến mại thì giá trị lượng chíp khuyến mại, thưởng này được xác định là chi phí khuyến mại theo tỷ lệ khống chế tối đa không quá 10% tổng số các Khoản chi phí hợp lý từ Khoản 1 đến Khoản 10 của Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.

2. Đối với lượng chíp trôi nổi do khách chơi không đổi lại tiền ở quầy đổi tiền mà mang về xác định tại mỗi kỳ kê khai thuế thì phải tính vào doanh thu chịu thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN của kỳ kê khai thuế đó.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Lào Cai được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCĐN;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3775/TCT-ĐTNN ngày 10/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc xác định doanh thu tính thuế đối với hoạt động vui chơi có thưởng của Công ty liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.637

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!