Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3755/TCHQ-KTTT về điều chỉnh thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3755/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 3755/TCHQ-KTTT

V/v: Điều chỉnh thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

- Công ty liên doanh Vũng Tàu - Paradise

(số 1, đường Thùy Vân, P. Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 370/PC-TCT ngày 14/6/2007 của Tổng cục Thuế chuyển công văn số 23 CV/VIP ngày 29/3/2007 của Công ty Vũng Tàu – Paradise về việc điều chỉnh thuế nhập khẩu được miễn do áp dụng tỷ giá khác nhau trên tờ khai dẫn đến chênh lệch thêm 40.000.000 đồng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hồ sở gửi kèm theo, thì Tờ khai hàng nhập khẩu số 164/NĐT ngày 06/01/1995 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, số thuế phải nộp là 488.058.332 đồng, nhưng công văn miễn thuế số 1005/TCT-DT ngày 12/4/1995 của Tổng cục thuế là 448.058.332 đồng (chênh lệch 40.000.000 đồng).

Về nguyên tắc khi xem xét giải quyết miễn thuế phải căn cứ trên tờ khai hàng nhập khẩu để ra Quyết định miễn thuế; Trường hợp phát hiện thấy có sự sai sót trong việc áp dụng tỷ giá tính thuế trên tờ khai hàng nhập khẩu thì cần trao đổi lại với cơ quan Hải quan thi hành.

Tuy nhiên, trường hợp của Công ty Vũng Tàu – Paradise, Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cấp Giấy phép đầu tư số 183/GP ngày 23/4/1991 được miễn thuế nhập khẩu đối với các trang thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu nhập khẩu. Để xử lý việc trên, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra lại hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu, nếu hàng hóa nhập khẩu tại tờ khai số 164/NĐT ngày 06/01/1995 phù hợp về tên hàng, chủng loại hàng hóa, trị giá hàng hóa, Giấy phép nhập khẩu với lô hàng được miễn thuế nêu tại thông báo số 1005/TCT-DT ngày 12/4/1995 của Tổng cục thuế. Số thuế chênh lệch giữa tờ khai và công văn xử lý miễn thuế của Tổng cục thuế chỉ là do việc áp dụng tỷ giá, thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ra Quyết định cho thanh khoản số thuế chênh lệch của tờ khai số 164/NĐT ngày 06/01/1995 cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện. Đề nghị Công ty Vũng tàu – Paradise liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:

-Như trên;

- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Thị Bình An

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3755/TCHQ-KTTT về điều chỉnh thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.851
DMCA.com Protection Status