Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 375/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 375/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 375/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT 

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 20924/CT-HTr ngày 27/12/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội gửi kèm công văn số 46/CV-TT của Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển sinh vật cảnh Việt Nam đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3.27, mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: dịch vụ chăm sóc, duy tu vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ; dịch vụ vệ sinh môi trường; dịch vụ trang trí và cung cấp cây hoa, cây cảnh cho các tổ chức, cá nhân thuộc diện chịu thuế GTGT 10%.

Trường hợp từ tháng 4/2003 đến tháng 3/2004 Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển sinh vật cảnh Việt Nam có thực hiện các dịch vụ: duy tu vườn hoa, thảm cỏ; dịch vụ vệ sinh môi trường; dịch vụ trang trí và cung cấp cây hoa, cây cảnh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh và Văn phòng Chủ tịch nước đã viết hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT cho các dịch vụ nêu trên với mức thuế suất 5%. Sau khi tự phát hiện việc kê khai nêu trên là không phù hợp, Trung tâm đã điều chỉnh lại mức thuế suất thuế GTGT 10% khi thực hiện các dịch vụ này từ thời điểm tháng 5/2004 theo đúng quy định thì số thuế GTGT Trung tâm đã kê khai trong thời gian từ tháng 4/2003 đến tháng 3/2004 với mức thuế suất 5% không phải điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển sinh vật cảnh Việt Nam;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 375/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.522
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192