Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3735/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3735/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3735/TCHQ-KTTT

V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

(29 Hàn Thuyên, Hà Nội)

 

Tổng Cục Hải quan nhận được các công văn số 336/2007/CMC-XNK ngày 28/05/2007; 384/2007/CMC-XNK ngày 12/06/2007; 393/2007/CMC-XNK ngày 18/06/2007; 398/2007/CMC-XNK ngày 20/06/2007 của Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC về việc đề nghị xét ân hạn thuế và xóa nợ thuế quá hạn 90 ngày trên mạng hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Sau khi nhận được công văn của Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC (MST: 0100244112), Tổng cục Hải quan đã kiểm tra và hiệu chỉnh số liệu trên hệ thống quản lý rủi ro đối với những tờ khai đã từng nợ thuế quá 90 ngày.

Ngoài ra Công ty hiện đang nợ thuế quá hạn của các tờ khai số 6107/NKD ngày 21/5/2007, số 5961/NKD ngày 17/5/2007 mở tại Chi cục Hải quan Gia Lâm (Cục Hải quan thành phố Hà Nội); các tờ khai số 6362/NKD ngày 16/5/2007, số 6345/NKD ngày 16/5/2007 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng). Đây là số thuế của các lô hàng nhập khẩu cho Trường Đại học Ngoại thương thuộc “Dự án Giáo dục Đại học” bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới, hiện nay Tổng cục Hải quan đang xem xét giải quyết miễn thuế nhập khẩu.

Trong thời gian chờ giải quyết miễn thuế nhập khẩu, ngoài nợ thuế của các tờ khai nêu trên, nếu Công ty đáp ứng được những tiêu chí quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 78/2006/HQ11, thì Công ty được thực hiện thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/h);

- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Thị Bình An

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3735/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.018
DMCA.com Protection Status