Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3722/TCHQ-KTTT về việc xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3722/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 05/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3722/TCHQ-KTTT
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Bao bì nhựa Tân Đại Việt.
(128 Lê Hồng Phong, P.3, Q.5, TP Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1305/HQTP-NV ngày 14/5/2008 của Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh và công văn số 27/CV-08 ngày 22/7/2008 của Công ty TNHH bao bì nhựa Tân Đại Việt về đề nghị xử lý dữ liệu trên hệ thống QLRR. Về vấn đề này, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống QLRR ngày 31/7/2008, Công ty TNHH Bao bì nhựa Tân Đại Việt không được ân hạn thuế do “đã từng nợ thuế quá 90 ngày” thuế GTGT của 4 tờ khai: 11805/NGC11 ngày 12/12/2003, 13847/NSX01 ngày 24/9/2007, 10279/NSX01 ngày 13/7/2007 và tờ khai 9466/NSX01 ngày 28/6/2007.

Căn cứ trên công văn của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và của công ty, Tổng cục đã xóa dữ liệu của tờ khai 11805/NGC11.

Theo giải trình của Công ty TNHH Bao bì nhựa Tân Đại Việt, số tiền thuế GTGT của 03 tờ khai còn lại đã được Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh điều chỉnh về tài khoản của Chi cục Hải quan Quản lý hàng gia công.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra lại số nợ thuế nêu trên và báo cáo chi tiết về việc phát sinh nợ thuế của 03 tờ khai nêu trên để Tổng cục xem xét xử lý trên hệ thống QLRR.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Bao bì nhựa Tân Đại Việt, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3722/TCHQ-KTTT về việc xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.852

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251