Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3705/BTC-CST của Tổng Cục thuế về việc triển khai thực hiện Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về phí, lệ phí

Số hiệu: 3705/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 22/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3705/BTC-CST
V/v: Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 06 tháng 3 năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Khoản 6, Điều 1 của Nghị định số 24/2006/NĐ-CP có quy định bổ sung thêm một số trường hợp miễn phí, lệ phí (ngoài các trường hợp miễn, giảm phí, lệ phí đã quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP). Theo đó những quy định sau đây được thực hiện khi Nghị định số 24/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành:

1. Miễn lệ phí hộ tịch về đăng ký kết hôn, đăng ký nuôi con nuôi cho người dân thuộc các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa.

2. Miễn lệ phí hộ tịch về đăng ký khai sinh cho trẻ em của hộ nghèo.

3. Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp cổ phần hóa khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần.

4. Miễn lệ phí cấp Giấy phép nhập khẩu đối với: một số thuốc chưa có số đăng ký dùng cho phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa; thuốc viện trợ; thuốc phục vụ cho các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; thuốc nhập khẩu cho nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt; thuốc thử lâm sàng; thuốc đăng ký, trưng bày triển lãm, hội chợ, nguyên liệu nhập khẩu làm thuốc.

5. Miễn lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu thuốc.

6. Miễn phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà đối với xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi bị thảm họa hoặc đến vùng có dịch bệnh.

7. Miễn phí sử dụng cầu, đường bộ quốc lộ đối với xe môtô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh gắn máy, xe ba bánh gắn máy.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thuộc cơ quan mình quản lý có thu các khoản phí, lệ phí nêu trên thông báo công khai tại nơi thu phói và thực hiện việc miễn phí, lệ phí theo đúng quy định của Nghị định số 24/2006/NĐ-CP.

Bộ Tài chính xin thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Đường Bộ Việt Nam;
- Cục Quản lý Dược;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3705/BTC-CST của Tổng Cục thuế về việc triển khai thực hiện Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về phí, lệ phí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.856

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60