Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3681/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 3681/TCT/NV2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 15/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3681/TCT/NV2
V/v: Hóa đơn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3681/TCT-NV2 NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC HÓA ĐƠN THUẾ GTGT

Kính gửi
Đồng kính gửi

- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Cảng Đà Nẵng
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trả lời Công văn số 948/TCKT ngày 26/9/2003 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công văn số 41/TCKT ngày 22/9/2003 của Cảng Đà Nẵng về việc xuất hóa đơn GTGT, Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào đặc thù kinh doanh của hoạt động dịch vụ cảng biển có thu phí dịch vụ theo quy định Ban Vật giá Chính phủ (nay là Cục quản lý giá - Bộ Tài chính), Tổng Cục thuế đã có Công văn số 289/TCT-NV2 ngày 14/1/1999 gửi Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công văn số 1443/TCT-NV2 ngày 17/3/1999 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó giá thanh toán phí dịch vụ cảng biển là giá đã bao gồm thuế GTGT. Các đơn vị khi xuất hóa đơn căn cứ mức giá quy định để xác định giá chưa có thuế GTGT và thuế GTGT. Đối với cước phí cảng biển đối ngoại do đặc thù của hoạt động này khi xuất hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán là giá bao gồm thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi nhưng khi hạch toán các đơn vị phải hạch toán giá chưa có thuế GTGT theo công thức:

Giá thanh toán (mức giá quy định của
Cục quản lý giá - Bộ Tài chính)

Giá chưa có thuế GTGT = 1 + Thuế suất thuế GTGT

Để đảm bảo việc thu thuế GTGT đúng chế độ và phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh dịch vụ cảng biển, việc xuất hóa đơn GTGT, hạch toán và xác định thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT phải nộp đối với hoạt động kinh doanh cảng biển được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 289/TCT-NV2 ngày 14/1/1999, Công văn số 1443/TCT-NV2 ngày 17/3/1999 và Công văn này của Tổng Cục thuế cho đến khi có văn bản mới.

Tổng Cục thuế thông báo để Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Đà Nẵng, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện.

 

Nguyễn Thị Cúc

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3681/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.795
DMCA.com Protection Status