Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 368/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc Hoàn thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 368/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 368/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 12476/CT-ĐTNN ngày 6/12/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát. Để xác định rõ việc Ban quản lý dự án thuộc đối tượng được hoàn trả thuế GTGT nộp thừa, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện như sau:

- Cung cấp các tài liệu xác định việc Ban quản lý dự án đã nộp thừa thuế GTGT (do Ban quản lý dự án không phải nộp thuế GTGT, Nhà thầu chính thuộc đối tượng nộp thuế GTGT) gồm: Quyết định phê duyệt Dự án Đại lộ Đông Tây và Dự án môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, Hợp đồng, Công hàm trao đổi giữa hai Chính phủ, số thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) đã nộp thừa và tình hình hoàn thuế GTGT cho Nhà thầu chính.

- Theo công văn số 735/BQLDA-TC ngày 23/5/2005 của Ban quản lý Dự án thì Ban quản lý Dự án cũng đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của Nhà thầu PCI Nhật Bản do Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn thuế TNDN theo quy định của Công hàm trao đổi ký giữa đại diện của Chính phủ Việt Nam và đại diện của Chính phủ Nhật Bản. Đề nghị Cục thuế báo cáo về việc xử lý khoản thuế TNDN của Nhà thầu Nhật Bản mà Ban quản lý Dự án đã kiến nghị nêu trên.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh gửi báo cáo về Tổng cục Thuế trước ngày 31/01/2007./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 368/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc Hoàn thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.301
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40