Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3665 TCT/NV3 ngày 01/10/2002 của Bộ Tài chính -Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu

Số hiệu: 3665TCT/NV3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3665 TCT/NV3
V/v: Chính sách thuế đối với hàng NK

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi

Công ty Hợp tác lao động nước ngoài
(Bộ Giao thông vận tải)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 265/CV-LOD ngày 04/7/2002 của Công ty Hợp tác lao động nước ngoài - Bộ Giao thông vận tải hỏi về chính sách thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về giá tính thuế GTGT: Căn cứ điểm 2, mục I, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; căn cứ Quyết định số 164/2000/QĐ-BTC ngày 10/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đối với một số nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế; Thông tư số 08/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tài chính, thì: Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu được xác định trên cơ sở giá tính thuế hàng nhập khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu. Giá tính thuế nhập khẩu được xác định trên cơ sở các văn bản hướng dẫn. Theo đó, các mặt hàng không thuộc Danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế; có đủ điều kiện áp dụng giá tính thuế theo giá ghi trên hợp đồng thì giá tính thuế nhập khẩu là giá ghi trên hợp đồng ngoại thương (giá CIF).

2/ về việc xuất hóa đơn đối với khoản do Công ty chi hộ cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu: Căn cứ điểm 1, mục I, Phần A; Tiết a; khoản 5.3; điểm 5; mục IV; Phần B; Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên; thì căn cứ Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu để xử lý như sau:

- Cơ sở nhận uỷ thác chi hộ thì khi lập chứng từ chi, ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị đi uỷ thác để chuyển cho đơn vị đi uỷ thác thanh toán và khấu trừ.

- Trường hợp cơ sở nhận uỷ thác nhập khẩu cho nhiều cơ sở, chứng từ chi liên quan đến nhiều cơ sở phải thanh toán khác nhau (chứng từ chi ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của bên nhận uỷ thác), thì:

+ Đối với chứng từ chi mang tính chất phí, lệ phí (không có hóa đơn GTGT) thì cơ sở nhận uỷ thác và các cơ sở đi uỷ thác làm theo biên bản thanh lý hợp đồng uỷ thác để thanh toán. Hợp đồng uỷ thác; biên bản thanh lý (hoặc đối chiếu công nợ); chứng từ chi là các chứng từ để các bên thanh toán và hạch toán chi phí.

+ Đối với chứng từ chi liên quan đến các hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT có hóa đơn GTGT thì cơ sở nhận uỷ thác lập hóa đơn GTGT theo đúng giá và thuế GTGT thực trả liên quan đến hàng hóa nhập khẩu uỷ thác để các bên thanh toán và kê khai thuế GTGT (đầu vào, đầu ra).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Hợp tác lao động nước ngoài - Bộ Giao thông vận tải được biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3665 TCT/NV3 ngày 01/10/2002 của Bộ Tài chính -Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.984
DMCA.com Protection Status