Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3660/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3660/TCT-PCCS
V/v: thuế GTGT đối với thi công xây dựng các công trình

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Công ty TNHH xây dựng Bách Khoa An Giang

Trả lời công văn số 89/ĐXCX ngày 24/08/2005 của Công ty TNHH Xây dựng Bách khoa An giang về việc truy thu thuế GTGT theo biên bản kiểm tra quyết toán thuế tại cơ sở kinh doanh; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động vận chuyển cát và bơm cát:

Căn cứ điểm 2.37 mục II phần B và 3.27 mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; thì:

- Hoạt động vận chuyển cát và sau đó bơm đến chân công trình mà không thực hiện việc san lấp mặt bằng xây dựng, được coi là hoạt động vận chuyển, áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

- Hoạt động vận chuyển sau đó bơm cát vào công trình để san lấp mặt bằng xây dựng và xác định là hoạt động san lấp mặt bằng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Đề nghị Công ty TNHH xây dựng Bách khoa An giang làm việc với Cục thuế tỉnh An giang theo hướng dẫn trên về việc thực hiện hợp đồng ký với Công ty TNHH VAC Đồng tháp để áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng phù hợp.

2. Thuế GTGT công trình xây dựng dở dang năm 2003:

Tại mục II phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định “cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt đã ký trước ngày 1/1/2004 theo giá đã có thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng thuế suất thuế 5% cho phần khối lượng, hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Xây dựng Bách khoa An giang ký hợp đồng nhận thầu với Kho bạc nhà nước Tịnh biên để cải tạo trụ sở của kho bạc theo Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT.XL ngày 13/10/2003 đã có thuế GTGT với mức thuế suất 5% (xác nhận của Kho bạc Nhà nước An giang ngày 24/8/2005 trên công văn số 83/BXN.2005 ngày 22/8/2005 của Công ty TNHH xây dựng Bách khoa An giang) có hạng mục công trình dở dang chưa hoàn thành (năm 2003 mới dọn dẹp đập phá xong công trình cũ còn dở dang việc xây dựng cải tạo) đã khai báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý thì Công ty được áp dụng mức thuế suất 5% cho hết phần hạng mục sửa chữa, cải tạo theo Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT.XL ngày 13/10/2003 đã nêu.

Đối với Hợp đồng kinh tế giữa Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên với Công ty TNHH Xây dựng Bách khoa An giang Hợp đồng ký ngày 15/12/2003, trong năm 2003 không có hạng mục xây dựng dở dang và công trình xây dựng được thực hiện từ năm 2004, vì vậy thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Xây dựng Bách khoa An giang được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3660/TCT-PCCS ngày 17/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc truy thu thuế GTGT theo biên bản kiểm tra quyết toán thuế tại cơ sở kinh doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.390

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!