Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 365/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 365/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 365/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Tổng Công ty Cao su Việt Nam

Trả lời công văn số 2576/CSVN-TCKT ngày 6/11/2006 của Tổng công ty cao su Việt Nam về việc kê khai, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty cao su Quảng Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 6 – Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính quy định: "Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT ở tất cả các khâu: đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến; trường hợp cơ sở có bán hàng hóa nông, lâm, thủy hải sản chưa qua chế biến hoặc mới qua sơ chế thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra".

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 5258/CT-DN1 ngày 12/12/2006: Công ty cao su Quảng Nam vừa có vườn cây trong thời kỳ xây dựng cơ bản vừa có vườn cây cao su đang trong thời kỳ khai thác mủ. Toàn bộ sản phẩm mủ cao su khai thác chưa qua chế biến đơn vị bán nội địa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trong năm Công ty có phát sinh thu nhập về thanh lý tài sản cố định và phát sinh thuế GTGT đầu vào của một số tài sản cố định mua vào (công trình xây dựng nhà ở và nhà bếp công nhân, mua ô tô con). Căn cứ quy định nêu trên thì số thuế GTGT đầu vào của Công ty được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa bán ra (thuế GTGT của tài sản cố định mua vào không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì không được đưa vào tính khấu trừ theo tỷ lệ trên mà Công ty phải hạch toán vào nguyên giá). Trường hợp trong 3 tháng liên tục trở lên mà Công ty có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được xét hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty cao su Việt Nam biết và hướng dẫn đơn vị thành viên thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Nam;
- Công ty cao su Quảng Nam;
- Lưu: VT, PCCS, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 365/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126