Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3649/TCT-CS về việc thuế suất thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3649/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3649/TCT-CS  
V/v thuế suất thuế GTGT    

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 7546/CT-TTHT ngày 01/7/2008 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, công văn số 11/CT-08 ngày 14/7/2008 của Hiệp hội cảng biển Việt Nam, công văn số 42/CV-TCKT ngày 14/7/2008 của Công ty TNHH một thành viên cảng Đà Nẵng, công văn số 888/CSG-TCKT ngày 17/7/2008 của Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn và công văn số 001/08/CCV ngày 8/8/2008 của Công ty TNHH CMA-CGM Việt Nam đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ xếp dỡ container từ bãi cảng lên tàu và ngược lại cung cấp cho vận tải quốc tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ xếp dỡ container từ bãi cảng lên tàu và ngược lại (phí THC: Terminal Handing Charge - phí xếp dỡ container) cung cấp cho phương tiện vận tải (không phân biệt phương tiện vận tải quốc tế hay phương tiện vận tải nội địa), ngày 09/6/2008 Tổng cục Thuế đã có công văn số 2177/TCT-CS hướng dẫn Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp trước ngày 09/6/2008, dịch vụ xếp dỡ container từ bãi cảng lên tàu và ngược lại cung cấp cho phương tiện vận tải quốc tế không thuộc diện chịu thuế GTGT thì đề nghị Cục thuế xem xét cụ thể và căn cứ vào tình hình thực tế để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục thuế thành phố Đà Nẵng được biết và xem xét giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Hiệp hội cảng biển Việt Nam (để thông báo cho các thành viên của Hiệp hội biết và thực hiện);
- Công ty TNHH một thành viên cảng Đà Nẵng;
- Công ty TNHH CMA-CGM Việt Nam;
- Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3649/TCT-CS về việc thuế suất thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.087
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122