Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3640/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3640/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hải Phòng.
- Cục thuế tỉnh Bình Dương.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 256/2011/CV-TB ngày 25/06/2011 của Công ty TNHH Tân Bình và công văn số FIN 2709/11 ngày 27/9/2011 của Công ty TNHH sơn Jotun Việt Nam đề nghị vướng mắc về thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, mục I, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: “Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Tân Bình ký hợp đồng số JTVN/061/11 ngày 7/3/2011 với Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam để mua sơn phục vụ lên đà cho tàu Tân Bình số 38 (tàu Tân Bình số 38 đang được sửa chữa tại nhà máy sửa chữa tàu Thượng Hải - Trung Quốc) và địa điểm giao hàng tại Trung Quốc. Sau đó, Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam ký hợp đồng mua sơn từ Công ty thuộc Tập đoàn Jotun ở nước ngoài cung cấp cho tàu Tân Bình số 38 tại Trung Quốc thì hàng hóa sơn này không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12.

Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam đã lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT 10% cho Công ty TNHH Tân Bình thì hai bên thực hiện lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản để bên bán lập hóa đơn điều chỉnh. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, (không được ghi số âm (-)), thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ tại hóa đơn số, ký hiệu …. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng và Cục thuế tỉnh Bình Dương được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Tân Bình (đ/c: số 56 đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng);
-
Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam (đ/c: số 1, đường số 10, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương);
- Vụ PC, CST;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3640/TCT-CS ngày 12/10/2011 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.683

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!