Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 35TCT/DNK về việc thuế đối với hạng mục công trình lô C của Công ty TNHH Thái Dương do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 35TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 05/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 35TCT/DNK
V/v: Thuế đối với hạng mục công trình Lô C c.ty Thái Dương

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời Công văn số 261/CT-TTr ngày 11/11/2004 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc xin ý kiến xử lý thuế đối với hạng mục công trình lô C của Công ty TNHH Thái Dương, Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời như sau:

- Tại Mục III, Thông tư số 25/1999/TT-BTC ngày 08/03/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thuế đối với các sản phẩm xây dựng cơ bản, tàu đóng mới, sửa chữa lớn tàu đã hoàn thành trong năm 1998 nhưng đến ngày 31/12/1998 chưa làm thủ tục để thanh toán, quy định hồ sơ, thủ tục và trình tự, thẩm quyền xử lý thuế đối với sản phẩm XDCB, tàu đóng mới… để được tính thuế doanh thu là:

* Hồ sơ, thủ tục:

+ Công văn đề nghị của cơ sở.

+ Hợp đồng (đối với hoạt động XDCB là hợp đồng xây dựng, lắp đặt giữa bên A và bên B theo đúng quy định chế độ XDCB).

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng giá trị thực hiện, hoàn thành đến 31/12/1998 (đối với hoạt động XDCB nếu đã hoàn thành nhưng chưa làm thủ tục bàn giao thì phải có biên bản nghiệm thu kỹ thuật; nếu đã hoàn thành nhưng chưa có biên bản nghiệm thu giá trị khối lượng thực hiện và nghiệm thu kỹ thuật thì phải có biên bản xác định giá trị khối lượng thực hiện có xác nhận của bên A).

* Trình tự xử lý: Sau khi nhận được hồ sơ, Cục thuế phải chủ trì cùng Cục Quản lý vốn và tài sản tại doanh nghiệp tổ chức thẩm tra xác định, nếu đủ điều kiện, thủ tục thì có ý kiến bằng văn bản báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế), căn cứ hồ sơ Cục Thuế gửi, Tổng cục Thuế hoàn tất hồ sơ báo cáo Bộ để giải quyết.

- Theo hướng dẫn tại Điểm 1 Công văn số 3314 TCT/NV1 ngày 29/6/1999 của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với sản phẩm xây dựng cơ bản thì đối với các trường hợp sản phẩm xây dựng cơ bản đã hoàn thành, bàn giao (có biên bản nghiệm thu giá trị khối lượng thực hiện, biên bản nghiệm thu kỹ thuật và biên bản bàn giao) trước ngày 01/1/1999 chưa kể đã thu được tiền hay chưa thu được tiền thì không thuộc đối tượng xử lý của Thông tư 25/1999/TT-BTC ngày 8/3/1999 của Bộ Tài chính, các trường hợp này được tính thuế doanh thu, nếu đơn vị chưa kê khai doanh thu năm 1998 thì xử lý truy thu thuế doanh thu và tùy nguyên nhân Cục thuế xử phạt vi phạm đối với đơn vị theo quy định.

Căn cứ các quy định trên Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế kiểm tra lại, trường hợp hạng mục công trình lô C đã đủ điều kiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3314 TCT/NV1 ngày 29/6/1999 và Cục Thuế đã xử lý tính thuế doanh thu, công ty đã nộp thì không tính lại để truy thu, hoàn vì quá 3 năm theo quy định tại Điều 27 Luật thuế doanh thu; trường hợp được thực hiện theo Thông tư số 25/1999/TT-BTC nhưng công ty không làm đủ thủ tục và chưa có quyết định xử lý của Bộ Tài chính thì phải tính thuế GTGT theo Công văn số 4209 TCT/NV6 ngày 06/11/2002 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 35TCT/DNK về việc thuế đối với hạng mục công trình lô C của Công ty TNHH Thái Dương do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.471
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163