Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3595/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng của Công trình đường An Điềm - Ka dăng - Asờ bằng nguồn vốn JBIC do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3595/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3595/TCT-CS
V/v thuế GTGT của Công trình đường An Điềm - Ka dăng - Asờ bằng nguồn vốn JBIC

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty xây dựng và đầu tư 595

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 229/TCKT ngày 11/7/2008 của Công ty xây dựng và đầu tư 595 về việc xin ý kiến xử lý thuế GTGT của Công trình đường An Điềm - Ka dăng - Asờ bằng nguồn vốn JBIC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 2 Luật thuế GTGT quy định:

"Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 4 của Luật này."

Tại điểm 2.2.3, Mục III, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) quy định:

"Các dự án ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cho vay lại, các dự án ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát một phần và một phần cho vay lại, được phê duyệt kể từ ngày 29/5/2001 trở đi (là ngày Nghị định số 17/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT hoặc hoàn thuế GTGT như quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành."

Tại điểm 2, Mục B, Phần I Thông tư số 06/2003/TT-BKH ngày 9/9/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) quy định:

"2. Vốn vay JBIC không được dùng để chi các khoản:

a. Các khoản thuế phải nộp.

b. Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng.

c. Chi phí quản lý.

d. Chi phí mua đất và tài sản cố định.

e. Các khoản chi phí gián tiếp khác.

Đối với các khoản chi phí không được sử dụng vốn JBIC, Uỷ ban nhân dân tỉnh/ thành phố có trách nhiệm bố trí từ nguồn vốn đối ứng của địa phương để thực hiện."

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty xây dựng và đầu tư 595 ký hợp đồng với Ban quản lý dự án các Công trình giao thông tỉnh Quảng Nam thi công công trình đường An Điềm - Ka dăng - Asờ với giá đã bao gồm thuế GTGT; công trình được thanh toán bằng nguồn vốn JBIC và vốn đối ứng ngân sách tỉnh thì Công ty phải có nghĩa vụ tính số thuế GTGT trên toàn bộ giá trị hợp đồng xây lắp công trình và nộp đủ khoản thuế nào vào NSNN.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm bố trí từ nguồn vốn đối ứng của địa phương để thanh toán phần thuế GTGT phải nộp này.

Tổng cục Thuế trả lời để doanh nghiệp được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3595/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng của Công trình đường An Điềm - Ka dăng - Asờ bằng nguồn vốn JBIC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.049
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112