Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3560/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3560/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 14/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3560/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 280/CT-KTr ngày 06/5/2010 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 312 Luật Thương mại, quy định về hủy bỏ hợp đồng;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Kế toán quy định về các hành vi bị nghiêm cấm: “Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ quy định tại Điều 40 của Luật này”;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.3 Mục III, Điểm 2.3 mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào, sử dụng hóa đơn GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu;

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, thì: Trường hợp Công ty TNHH MTV XNK Hải Vân ký hợp đồng xuất khẩu gạo bán cho khách hàng nước ngoài, đã làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa, nhưng do khách hàng không có khả năng thanh toán nên Công ty đã hủy 02 hợp đồng (Hợp đồng số 07/HV-BL ngày 13/8/2009, Số lượng 150 tấn gạo, giá trị 88.500 USD và Hợp đồng số 08/HV-BL ngày 13/8/2009, Số lượng 125 tấn gạo, giá trị 72.500 USD) theo Biên bản hủy hợp đồng số 01 RO-BL ngày 27/10/2009 và Biên bản hủy hợp đồng số 01RA-BL ngày 12/11/2009. Đồng thời Công ty cũng đã hủy hai hóa đơn GTGT đối với hai hợp đồng trên. Tại cảng nước ngoài, Công ty TNHH MTV XNK Hải Vân đã tìm 02 khách hàng khác là Công ty Kicotrans, Công ty Carlo Import and Export Co để bán 02 lô hàng nêu trên với giá thấp hơn giá trị theo hợp đồng xuất khẩu ban đầu, lập lại hóa đơn GTGT và có đầy đủ chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ ngân hàng phía khách hàng nước ngoài mua hàng sau cho Công ty TNHH MTV XNK Hải Vân.

Như vậy, Công ty TNHH MTV XNK Hải Vân khi làm thủ tục khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu nêu trên phải có đầy đủ các chứng từ theo hướng dẫn tại điểm 1.3 (c) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính; riêng hợp đồng mua bán hàng hóa phải có các hợp đồng mua bán hàng hóa ký với khách hàng nước ngoài (Business Land International Trading), kèm theo 02 hợp đồng mua bán hàng hóa với hai khách hàng mua hàng sau (Công ty Kicotrans, Công ty Carlo Import and Export Co). Đồng thời, Công ty TNHH MTV XNK Hải Vân phải cung cấp Biên bản hủy hợp đồng với khách hàng nước ngoài mua hàng (Business Land International Trading) nêu trên.

Cục Thuế tỉnh Bến Tre kiểm tra nếu đủ các điều kiện, thủ tục hồ sơ nêu trên, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của tài liệu, chứng từ và đã hạch toán sổ sách chứng từ kế toán, kê khai thuế theo đúng quy định thì xem xét giải quyết khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với các lô hàng xuất khẩu của Công ty TNHH MTV XNK Hải Vân theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bến Tre biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Vụ: PC, CST (BTC);
- Tổng cục Hải quan;
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3560/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.662

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49