Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3557 TCT/NV5 ngày 03/10/2003 của Tổng cục thuế về việc thuế đối với dự án ODA

Số hiệu: 3557TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3557 TCT/NV5
V/v thuế đối với dự án ODA

Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 2003

 

 

Kính gửi: Công ty Kiểm toán Việt Nam

Trả lời công văn số 31/VACO-NV4 ngày 30/7/2003 của Công ty kiểm toán Việt Nam về vấn đề thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002, Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư số 42/2001/TT-BTC ngày 12/6/2001 của Bộ Tài chính thì:

1. Các nhà thầu nước ngoài cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho chủ dự án ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát phải nộp thuế theo quy định của các Luật thuế. Trường hợp Hiệp định tín dụng quy định dự án không được sử dụng vốn vay để trả các khoản thuế phát sinh tại Việt Nam và hợp đồng ký giữa chủ dự án với nhà thầu nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ dự án có trách nhiệm trả tất cả các loại thuế nhà thầu phải nộp thì chủ dự án phải lập kế hoạch vốn đối ứng để nộp thuế. Nếu chủ dự án chưa lập kế hoạch vốn đối ứng, chủ dự án phải đề nghị cấp bổ sung vốn đối ứng. Việc thực hiện cấp vốn đối ứng dưới hình thức ghi thu, ghi chi phải được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

2. Trường hợp dự án phát triển giáo dục trung học cơ sở là dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát toàn bộ, chủ dự án ký hợp đồng với nhà thầu theo giá không bao gồm thuế GTGT thì chủ dự án không phải trả thuế GTGT cho nhà thầu và nhà thầu được hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ đầu vào và sử dụng cho dự án. Số thuế GTGT nhà thầu được hoàn, chủ dự án thực hiện ghi tăng vốn đầu tư ngân sách cấp cho dự án và hàng năm quyết toán đầy đủ vào giá trị công trình, tài sản của dự án theo hướng dẫn quy định tại Thông tư số 42/2001/TT-BTC nêu trên

3. Về vấn đề xác định nguồn vốn để thanh toán đối với trường hợp dự án phân chia tỷ lệ vốn vay và vốn đối ứng, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn chung để các dự án thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3557 TCT/NV5 ngày 03/10/2003 của Tổng cục thuế về việc thuế đối với dự án ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.019
DMCA.com Protection Status

IP: 34.234.76.59