Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3553/TCT-DNL về thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu tiêu hủy do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3553/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Công Sơn
Ngày ban hành: 13/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3553/TCT-DNL
V/v thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu tiêu hủy

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

- Vụ Chính sách thuế (BTC);
- Tổng cục Hải quan. 

 

Trong quá trình làm việc với các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng phục vụ cho việc xây dựng dự toán NSNN năm 2011, Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại công văn số 696/TDDMVN-TCKT ngày 07/8/2010, cụ thể:

“Đề nghị có hướng dẫn cụ thể đối với Hải quan trong việc áp dụng chính sách không phải nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu, phế liệu, phế phẩm… dư thừa sau khi thanh khoản hợp đồng gia công xuất khẩu được tiêu hủy tại Việt Nam (bao gồm cả nằm trong định mức và ngoài định mức đã đăng ký với Hải quan). Hiện các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thanh lý hợp đồng do khách hàng không đồng ý nộp Thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu tiêu hủy”.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại tờ trình ngày 27/8/2010 của Tổng cục Thuế về việc báo cáo kết quả làm việc với các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng: Tổng cục Thuế báo cáo để Bộ có ý kiến chỉ đạo với Tổng cục Hải quan, Vụ Chính sách thuế (BTC) về việc thu thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu tiêu hủy của hàng gia công. Do kiến nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam liên quan đến thuế nhập khẩu, vì vậy Tổng cục Thuế chuyển nội dung vướng mắc của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đến Tổng cục Hải quan và Vụ Chính sách thuế (BTC) để báo cáo Bộ và trả lời vướng mắc cho doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ.

Cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng BTC (để báo cáo);
- Lưu: VT, DNL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Công Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3553/TCT-DNL về thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu tiêu hủy do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.570

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89