Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3538/TCT-DNL vướng mắc về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3538/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 13/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3538/TCT-DNL
V/v Vướng mắc về thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Trả lời công văn số 1135/TCTHK-TCKT ngày 08/06/2010 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc hướng dẫn các vướng mắc về thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế thuê phi công:

Về vấn đề này, Tổng công ty thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 1662/BTC-CST ngày 1/02/2010 về việc chính sách thuế đối với dịch vụ thuê phi công, tiếp viên qua tổ chức nước ngoài.

2. Thuế GTGT đối với vật tư nhập khẩu khi sửa chữa máy bay và động cơ, phụ tùng tại nước ngoài:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã chuyển vướng mắc của Tổng công ty đến Tổng cục Hải quan nghiên cứu và có hướng dẫn.

3. Thuế TNDN:

3.1. Mức chi trang phục:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu và sẽ có văn bản trả lời sau.

3.2. Chế độ công tác phí:

Tại điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

Tại tiết 2.9 điểm 2 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: “…; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước”. Quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước đã được hướng dẫn tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính chỉ quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập mà không phải là áp dụng cho các doanh nghiệp.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) được áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính như đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước nhưng không vượt quá 2 lần mức quy định thì được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn đối với khoản chi tiền đi lại và tiền ở Tổng công ty phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì mới được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Về Quản lý thuế:

Tại điểm 3.1 Mục I Phần B Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

“ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế”.

Tại điểm 2 Mục I Phần C Thông tư 60/2007/TT-BTC nêu trên quy định thời hạn nộp thuế:

“Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế”.

Tại điểm 1,2 Mục V Phần C Thông tư 60/2007/TT-BTC nêu trên quy định ngày đã nộp thuế:

“Ngày đã nộp thuế được xác định là ngày:

1. Kho bạc Nhà nước, ngân hàng, tổ chức tín dụng xác nhận trên Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng chuyển khoản trong trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản.

2. Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế hoặc tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế xác nhận việc thu tiền trên chứng từ thu thuế bằng tiền mặt”.

Đề nghị Tổng công ty thực hiện theo đúng các quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

5. Các vấn đề khác:

Tỷ giá hạch toán và tỷ giá khai, nộp thuế:

Về vấn đề này Tổng cục Thuế đang tiếp tục nghiên cứu và sẽ có văn bản trả lời sau.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Hàng không Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN, Vụ CĐKT, Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC, CS (TCT);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DNL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3538/TCT-DNL vướng mắc về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.135

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140