Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3522 TCT/NV5 ngày 02/10/2003 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Số hiệu: 3522TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 02/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3522 TCT/NV5
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 31788/CT-ĐTNN ngày 15/9/2003 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 12614 TC/TCĐN ngày 26/12/2001 của Bộ Tài chính và công văn số 887 TCT/NV2 ngày 26/02/2002 của Tổng cục Thuế về việc xem xét điều chỉnh miễn, giảm thuế TNDN cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì: các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ thì được hường các ưu đãi về thuế suất thuế TNDN, ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ; thời gian áp dụng các ưu đãi được tính từ ngày 01/8/2000 ngày Nghị định 24/2000/NĐ-CP có hiệu lực thi hành cho thời gian ưu đãi còn lại. Những ưu đãi mà phải phê chuẩn, chấp thuận trên cơ sở điều kiện thực tế doanh nghiệp đạt được thì được áp dụng từ ngày Giấy phép điều chỉnh có hiệu lực. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế theo mức chưa được điều chỉnh thì phần chênh lệch giữa số thuế đã nộp và số thuế phải nộp theo ưu đãi mới (nếu có) được khấu trừ vào số thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo.

Ví dụ: Các trường hợp đương nhiên được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN, ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định tại Điều 46 của Nghị định số 24/2000/NĐ- CP như: dự án đầu tư vào địa bàn được hưởng các ưu đãi đầu tư theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định 24/2000/NĐ-CP là các ưu đãi tăng thêm của Nghị định 24/2000/NĐ-CP so với Nghị định số 12/CP ngày 18/02/1997 của Chính phủ và Doanh nghiệp đương nhiên được hưởng.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3522 TCT/NV5 ngày 02/10/2003 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.121
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70