Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3493 TCT/TS ngày 25/10/2004 của Tổng cục thuế về việc C/S thu về đất đai

Số hiệu: 3493TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3493 TCT/TS
V/v C/s thu về đất đai

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

 

Trả lời công văn số 1000/CT-TB ngày 8/10/2004 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum hỏi về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu về đất đai; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Luật đất đai năm 2003 thì:

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 50 của Luật Đất đai 2003 thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 50 nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Căn cứ quy định trên thì các trường hợp không thu tiền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 50 của Luật đất đai năm 2003 được áp dụng đối với toàn bộ diện tích đất thực tế mà người sử dụng đất đã sử dụng trước ngày 15/10/2003 khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không phân biệt thửa đất đó có diện tích đất trong hạn mức hay diện tích đất vượt hạn mức quy định hiện hành; không phân biệt thửa đất đang sử dụng đã làm đất ở 100% diện tích hay thửa đất có vườn chỉ sử dụng một phần diện tích đất làm đất ở và áp dụng cho 3 loại đất (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng). Nói tóm lại hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 của Luật đất đai bao gồm cả diện tích đất được sử dụng làm đất ở hoặc sử dụng một phần diện tích đất làm diện tích đất ở thì không thu tiền trên toàn bộ diện tích thửa đất ấy.

2. Căn cứ Khoản 4 Điều 50 Luật đất đai năm 2003 thì: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận... và không phải nộp tiền sử dụng đất”.

Do đó, hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng (mua) đất sau ngày 15/10/1993 cũng cần phân biệt như sau:

- Nếu lô đất đó đã ổn định từ trước ngày 15/10/1993 (người bán đã ở từ trước ngày 15/10/1993), nay người nhận chuyển nhượng (người đang sử dụng đất) được UBND phường, xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Trường hợp lô đất đó mới được sử dụng làm đất ở sau ngày 15/10/1993 (tính từ thời điểm người bán lần đầu bắt đầu sử dụng đất ở sau ngày 15/10/1993) thì người nhận chuyển nhượng (người đang sử dụng đất) phải nộp tiền sử dụng đất theo Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kon Tum biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3493 TCT/TS ngày 25/10/2004 của Tổng cục thuế về việc C/S thu về đất đai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.052
DMCA.com Protection Status