Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3446/TCT-ĐTNN về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hợp đồng xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3446/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 3446/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT hoạt động xây dựng, lắp đặt có bao thầu

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2006

 

Kính gửi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Siemens

Trả lời văn thư không số đề ngày 04/7/2006 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Siemens (thành lập tại Việt Nam) về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hợp đồng xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 9, Mục I, Phần B và Điểm 3.14, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2004) quy định: thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là 10%. Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu thì giá tính thuế bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT (kể cả trường hợp xuất hóa đơn GTGT riêng cho phần nguyên vật liệu).

Trường hợp cụ thể của Công ty TNHH Siemens tại văn thư ngày 04/7/2006: Căn cứ Điểm A của Hợp đồng ký ngày 04/7/2003 thì Công ty Siemens AG, I&S IS E&C GP (Công ty Siemens Đức) là nhà thầu xây dựng theo phương thức “chìa khóa trao tay” cho Công ty Holcim Việt Nam. Đây là hợp đồng xây dựng, lắp đặt có bao thầu cả nguyên vật liệu, thiết bị, vận tải, dịch vụ khác… nên giá tính thuế phải bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, thiết bị, vận tải, dịch vụ khác… chưa có thuế GTGT và chỉ áp dụng một mức thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định nêu trên.

Căn cứ theo Điểm 5 của Hợp đồng, các ghi chú số 1 và 2 kèm theo, thì Công ty TNHH Siemens chỉ được ủy quyền thay mặt Công ty Siemens Đức thực hiện một phần công việc trong hợp đồng xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, thiết bị, vận tải, dịch vụ khác… và phải thu một phần tiền tương ứng. Do vậy, Công ty TNHH Siemens phải nộp thuế GTGT với thuế suất là 10% đối với toàn bộ doanh thu thu được từ hoạt động xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, thiết bị, vận tải, dịch vụ khác… theo quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Siemens biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3446/TCT-ĐTNN về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hợp đồng xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.131
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35