Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3428/TCT-TNCN về việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của Liên danh Penta – Toa do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3428/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 13/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 3428/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN của Liên danh Penta – Toa

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2006

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hải Phòng
- Văn phòng điều hành Dự án Liên danh Penta – Toa

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số HPII/PMU-0324 ngày 26/07/2006 của Văn phòng điều hành Dự án Liên danh Penta – Toa và công văn số 1122/CT-ĐTNN ngày 15/8/2006 của Cục thuế thành phố Hải Phòng báo cáo về việc thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của Liên danh Penta – Toa là nhà thầu chính thực hiện gói thầu số 1 tại Ban quản lý Dự án Cảng Hải Phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì Văn phòng điều hành Dự án Liên danh Penta – Toa có nghĩa vụ khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân làm việc tại Liên danh Penta – Toa tại Việt Nam.

Đề nghị Văn phòng điều hành Dự án Liên danh Penta – Toa thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân làm việc tại Liên danh theo hướng dẫn tại công văn số 946/CT-ĐTNN ngày 03/7/2006 của Cục thuế thành phố Hải Phòng đã trả lời Văn phòng Dự án.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Văn phòng điều hành Dự án Liên danh Penta – Toa biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QLDA Cảng Hải Phòng;
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3428/TCT-TNCN về việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của Liên danh Penta – Toa do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.090
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112