Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3426 TCT/PCCS ngày 20/10/2004 của Tổng cục thuế về việc chứng từ nộp thuế GTGT

Số hiệu: 3426TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3426 TCT/PCCS
V/v chứng từ nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế TP. Hà Nội

 

Trả lời công văn số 11732/CT-HTr ngày 21/6/2004 của Cục thuế TP. Hà Nội về chứng từ nộp thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 2 Mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Công ty xây dựng phải kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình theo tỷ lệ bằng 3% trên giá thanh toán chưa có thuế GTGT; tại Điểm 1 Mục III phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc nộp tiền thuế như sau: “Đối với cơ sở kinh doanh có mở tài Khoản tiền gửi tại ngân hàng làm thủ tục nộp thuế bằng giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước… Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế bằng tiền mặt, thời gian nộp thuế vào ngân sách Nhà nước là ngày cơ quan kho bạc hoặc cơ quan thuế nhận tiền thuế”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty phải tự làm thủ tục để nộp thuế GTGT vào ngân sách nhà nước tại địa phương nơi xây dựng công trình, việc Kho bạc nhà nước khấu trừ thẳng tiền thanh toán công trình để nộp thuế GTGT thay cho đơn vị là không phù hợp với quy định.

2. Trường hợp của Công ty xây dựng và phát triển nông thôn 6, Kho bạc nhà nước đã tự khấu trừ 3% tiền thanh toán công trình của Công ty để nộp tiền thuế GTGT, Cục thuế có thể căn cứ vào chứng từ của Kho bạc nhà nước đã khấu trừ thuế GTGT nộp ngân sách nhà nước tại địa phương nơi xây dựng công trình để trừ vào số thuế GTGT phải nộp khi Công ty kê khai nộp thuế GTGT với cơ quan thuế nơi Công ty đóng trụ sở chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3426 TCT/PCCS ngày 20/10/2004 của Tổng cục thuế về việc chứng từ nộp thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.907
DMCA.com Protection Status