Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3424 TCT/PCCS ngày 20/10/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 3424TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3424 TCT/PCCS
V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 20654/CT-TH&DT ngày 27/8/2004 của Cục thuế thành phố Hà Nội về hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 7, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng: “Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ thì được hoàn lại tiền thuế GTGT đã ghi trên hoá đơn GTGT khi mua hàng”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Trường trung học tư thục Kinh tế - Du lịch Hoa sữa sử dụng số tiền do Tổ chức Phát triển Văn hoá xã hội của Tây Ban Nha viện trợ để tổ chức nghiên cứu về tình hình người khiếm thính, thành lập các lớp tiền dạy nghề cho người khiếm thính, xây dựng khu nhà học và phòng trưng bày… theo nội dung của dự án viện trợ được quy định tại Quyết định số 5456/QĐ-UB ngày 12/8/2002 của Uỷ ban nhân dân Hà Nội thì số tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh do thực hiện dự án này của Trường trung học tư thục Kinh tế - Du lịch Hoa sữa được xét hoàn thuế giá trị gia tăng. Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp này được quy định tại Điểm 5, Mục II, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3424 TCT/PCCS ngày 20/10/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.805
DMCA.com Protection Status