Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3320 TCT/NV1 ngày 05/09/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án cấp, thoát nước

Số hiệu: 3320TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 05/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3320 TCT/NV1
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án cấp, thoát nước

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 493CT/NCXD ngày 5/8/2002 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án cấp thoát nước; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 5, Mục I, Phần D, Thông tư số 122/2000/TT-BTC  ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT thì chủ dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại mua hàng hóa, dịch vụ từ các nhà cung cấp trong nước có thuế GTGT để sử dụng cho dự án; nhà thầu chính thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sử dụng vốn ODA không hoàn lại cung cấp các hàng hóa, dịch vụ cho các dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua trong nước có thuế GTGT.

Theo đó, nếu Ban quản lý dự án cấp thoát nước và vệ sinh Thanh Hóa - Sầm Sơn là chủ dự án sử dụng vốn ODA thì thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT. Để được hoàn thuế GTGT. Ban quản lý dự án cấp thoát nước và vệ sinh Thanh Hóa - Sầm Sơn phải lập đầy đủ thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT quy định tại Điểm 3, Mục II, Phần D, Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp hóa đơn kê khai khấu trừ chậm vì lý do khách quan thì xử lý theo công văn số 1804TC/TCT ngày 5/3/2002 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Thanh Hóa kiểm tra tình hình cụ thể và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3320 TCT/NV1 ngày 05/09/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án cấp, thoát nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.812
DMCA.com Protection Status