Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3320/TCT-CS trả lời đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3320/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 27/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3320/TCT-CS
V/v trả lời đối thoại DN

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Trả lời câu hỏi của Công ty cổ phần Tân cảng Sài Gòn - Cái Mép nêu tại Hội nghị đối thoại với Người nộp thuế năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Công ty Tân cảng Sài Gòn có đầu tư xây dựng các hạng mục nhà cửa bến cảng,… tại khu đất công nghiệp Cái Mép thuộc quyền sử dụng của Công ty Tân cảng Sài Gòn. Năm 2008 Công ty Tân cảng Sài Gòn có đem toàn bộ các hạng mục đầu tư XDCB dở dang tại Khu công nghiệp cảng Cái Mép góp vốn cho công ty cổ phần Tân cảng Cái Mép và chuyển giao chủ đầu tư các hạng mục đầu tư xây dựng còn dang dở này, Xin hỏi:

Các hạng mục XDCB đang dở dang này khi hoàn thành có được ghi nhận là TSCĐ của Công ty cổ phần Tân cảng Cái Mép không? Và có được trích khấu hao không?

Trả lời:

Căn cứ Mục IV Phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp, Công ty Tân cảng Sài Gòn đem toàn bộ các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản dở dang tại Khu công nghiệp cảng Cái Mép góp vốn cho Công ty cổ phần Tân cảng Cái Mép và chuyển giao chủ đầu tư các hạng mục đầu tư xây dựng còn dang dở. Nếu Công ty thực hiện các thủ tục góp vốn, chuyển giao tài sản theo đúng quy định của pháp luật thì các khoản chi phí trong quá trình xây dựng cơ bản có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định được tính vào giá trị tài sản cố định để trích khấu hao tại Công ty cổ phần Tân cảng Cái Mép.

Tổng cục Thuế trả lời để Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam thông báo đến Công ty cổ phần Tân cảng Sài Gòn - Cái Mép biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ PC  - TCT;
- Vụ TTHT;
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3320/TCT-CS trả lời đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.069

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89