Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3317/TCT-CS trả lời đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3317/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 27/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3317/TCT-CS
V/v trả lời đối thoại DN

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Trả lời câu hỏi của Công ty TNHH Nhựa Zari Quảng Nam nêu tại Hội nghị đối thoại với Người nộp thuế năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

1. Khống chế chi phí quảng cáo 10% là không hợp lý. Đề nghị tăng mức khống chế lên 20%.

2. Công ty thu hồi phế liệu phải hạch toán thu nhập bất thường phải nộp thuế là không hợp lý. Đề nghị bỏ quy định này.

3. Khoản chi trả lãi vay nước ngoài mua hàng trả chậm có được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay không?

4. Tại sao chủ DN là công ty TNHH 1 thành viên là giám đốc Công ty lại không được lĩnh lương?

Trả lời

Về kiến nghị (1.) của đơn vị: Mức khống chế chi phí quảng cáo 10% được quy định tại Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành do vậy đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Về kiến nghị (2.) Ngày 7/6/2010, Bộ Tài chính ban hành công văn số 7250/BTC-TCT hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009. Tại Điểm 1.3 công văn số 7250/BTC-TCT hướng dẫn:

“1.3. Về xác định các Khoản thu nhập từ thanh lý tài sản, thu nhập từ việc bán phế liệu, phế phẩm:

...- Thu nhập từ việc bán phế liệu, phế phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm được xác định bằng (=) doanh thu bán phế liệu, phế phẩm trừ (-) chi phí thu hồi và chi phí tiêu thụ. Trường hợp phát sinh các Khoản thu từ bán phế liệu, phế phẩm mà không liên quan trực tiếp lĩnh vực sản xuất kinh doanh được ưu đãi thì doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN đối với Khoản thu nhập này theo mức quy định, không được áp dụng ưu đãi.”

Về kiến nghị (3.):

Căn cứ Mục IV Phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn về các Khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Các Khoản chi trả lãi vay nước ngoài mua hàng trả chậm liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; đồng thời, doanh nghiệp đã góp đủ vốn Điều lệ và chi phí lãi không vượt quá mức khống chế quy định tại tiết g Khoản 2 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về kiến nghị (4.)

Điểm 2.5.d Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC hướng dẫn doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

“Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia Điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.”

Như vậy, Công ty TNHH 1 thành viên (do 1 cá nhân làm chủ) vẫn được chi lương nhưng Khoản tiền lương này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam thông báo đến Công ty TNHH Nhựa Zari Quảng Nam biết./.      

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế  - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Vụ TTHT;
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3317/TCT-CS trả lời đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.956

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123