Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3304 TCT/DNNN ngày 12/10/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT đối với hoạt động thu gom, xử lý, tái chế và vận chuyển bùn thải

Số hiệu: 3304TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 12/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3304 TCT/DNNN
V/v thuế GTGT đối với hoạt động thu gom, xử lý, tái chế và vận chuyển bùn thải

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Trung tâm tư vấn xây dựng và kỹ thuật môi trường

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 15/VPTT ngày 12 tháng 7 năm 2004 của Trung tâm tư vấn xây dựng và kỹ thuật môi trường về việc thuế GTGT đối với hoạt động thu gom và vận chuyển bùn thải. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Điều 1, Điều 3 Hợp đồng ứng dụng công nghệ xử lý chất thải công nghiệp giữa Trung tâm và Công ty phụ tùng xe máy ô tô GOSHI - Thăng Long, thì: Trung tâm có trách nhiệm thu gom, vận chuyển, xử lý và tái chế bùn thải có chữa kim loại năng của Công ty phụ tùng xe máy ô tô GOSHI.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.37, mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; điểm 2 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên), thì:

- Hoạt động thu gom, xử lý và tái chế bùn thải thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp Trung tâm tận dụng chất phế thải để sản xuất ra sản phẩm khác để bán thì các sản phẩm sản xuất từ chất phế thải bán ra sẽ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (trừ sản phẩm hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC)

- Hoạt động vận chuyển bùn thải đã được thu gom áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Trung tâm tư vấn xây dựng và kỹ thuật môi trường được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3304 TCT/DNNN ngày 12/10/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT đối với hoạt động thu gom, xử lý, tái chế và vận chuyển bùn thải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.918
DMCA.com Protection Status