Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3300/TCT-HTQT xác định thời hiệu áp dụng Hiệp định thuế đối với việc hoàn thuế thu nhập từ lãi tiền vay của Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3300/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 27/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3300/TCT-HTQT
V/v xác định thời hiệu áp dụng Hiệp định thuế đối với việc hoàn thuế thu nhập từ lãi tiền vay của Ngân hàng XNK Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế TP. Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1039/CT-KTr1 ngày 30/7/2010 của Cục Thuế đề nghị hướng dẫn việc xác định thời hiệu áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc (Hiệp định) trong việc xử lý hoàn thuế đối với lãi tiền vay của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 3.2, Mục VI, Phần D, Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính quy định: “Việc khiếu nại phải được tiến hành trong vòng 3 năm kể từ khi có thông báo đầu tiên của cơ quan thuế dẫn đến việc xử lý thuế mà đối tượng nộp thuế cho là không đúng với Hiệp định. Đối với các loại thuế khấu trừ tại nguồn, thời hạn 3 năm kể từ khi khoản chi trả có liên quan đến nghĩa vụ thuế được thanh toán hoặc phát sinh - tùy theo từng Hiệp định”.

- Khoản 2a, Điều 28. Hiệu lực và Khoản a, Điều 29. Kết thúc Hiệp định của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc đều có quy định thời điểm áp dụng Hiệp định đối với các loại thuế khấu trừ tại nguồn là thời điểm thuế được “thu trên các Khoản thu nhập được chi trả hay khấu trừ”.

Theo các quy định nêu trên, về nguyên tắc, đối với thuế khấu trừ tại nguồn, thời điểm áp dụng Hiệp định là thời điểm số thu nhập mà trên đó có nghĩa vụ thuế được chi trả hay khấu trừ.

Theo nguyên tắc này, đối với lãi tiền vay, thời điểm khoản lãi tiền vay phát sinh theo Hợp đồng vay vốn sẽ được coi là thời điểm khoản thu nhập lãi tiền vay được chi trả hay khấu trừ.

Do thuế áp dụng đối với lãi tiền vay của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc là thuế khấu trừ tại nguồn, nên theo nguyên tắc nêu trên, thời điểm để xem xét áp dụng Hiệp định là thời điểm lãi tiền vay phát sinh theo Hợp đồng vay vốn cho dù khoản lãi tiền vay này được trả cho Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc hay chưa. Thời hạn 3 năm quy định tại Điểm 3.2, Mục IV, Phần D, Thông tư số 133/2004/TT-BTC được tính kể từ thời điểm Công ty Hanvico đề nghị áp dụng Hiệp định trở về trước.

Ngày 13/7/2010, Công ty Hanvico có đơn đề nghị áp dụng Hiệp định. Như vậy, theo các quy định nêu trên, khoảng thời gian áp dụng Hiệp định đối với số thuế liên quan đến lãi tiền vay phát sinh trong giai đoạn 3 năm, từ ngày 13/7/2007 đến 13/7/2010. Các khoản thuế liên quan đến lãi tiền vay phát sinh từ 30/12/2004 đến trước thời điểm 13/7/2007 không thuộc đối tượng xem xét áp dụng Hiệp định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3300/TCT-HTQT xác định thời hiệu áp dụng Hiệp định thuế đối với việc hoàn thuế thu nhập từ lãi tiền vay của Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.351

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89