Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3299/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với trường hợp Công ty TNHH Linh Nam

Số hiệu: 3299/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3299/TCT-TS
V/v: Miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 6153/CT-THDT ngày 23/6/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với trường hợp Công ty TNHH Linh Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp chuyển từ hình thức thuê nhà đất sang giao đất để sử dụng vào Mục đích sản xuất, kinh doanh.

- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất: "Miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư".

- Theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần thì: "Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất; chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào Mục đích sản xuất, kinh doanh, trừ trường hợp khi chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất quy định tại Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP";

Căn cứ các quy định trên đây, trường hợp cơ sở chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng tại thời Điểm Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (từ ngày 24/12/2004) đến trước ngày Nghị định số 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành (trước ngày 27/2/2006) và trong Khoản thời gian đó nếu có dự án đầu tư đáp ứng Điều kiện về lao động, ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 thì không được áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Trường hợp cơ sở chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng tại thời Điểm Nghị định số 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 27/2/2006 trở đi) và cơ sở có dự án đầu tư đáp ứng Điều kiện về lao động, ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Đối với trường hợp Công ty Linh Nam nếu được phép chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất vào trước thời Điểm Nghị định số 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì không thuộc diện được ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào hồ sơ nhà đất của Công ty TNHH Linh Nam để xử lý việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với Công ty theo hướng dẫn trên đây./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3299/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với trường hợp Công ty TNHH Linh Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.226
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213