Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 328TCT/NV5 ngày 20/01/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Số hiệu: 328TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 328TCT/NV5
V/v thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2003

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội.
- Công ty Austnam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12/02-2 đề ngày 30/12/2002 của Công ty Austnam hỏi về thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài 5% áp  dụng đối với Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn pháp định hoặc vốn  để thực hiện Hợp đồng  hợp tác  kinh doanh từ 5 triệu USD đến dưới 10 triệu USD...

Trường hợp mức vốn pháp định của Công ty Austnam tính đến ngày 31/12/2001 là 4.358.880.000 VND (dưới 1 triệu USD) thì Công ty không được áp dụng mức thuế suất thuế chuyển lợi nhuận  ra nước ngoài là 5%.

Vì vậy, tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội kiểm tra và căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II. phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính và các Điều kiện để được áp dụng mức thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài mà doanh nghiệp thực tế đạt được hàng năm để xác định mức thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và thực hiện quyết toán theo mức thuế suất đó.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Austnam, cục Thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 328TCT/NV5 ngày 20/01/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.485

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58