Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3282/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng

Số hiệu: 3282/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3282/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây lắp điện Đông Á

Trả lời công văn số 102/06/CV-EIC ngày 10/07/2006 của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Đông Á về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.33 Mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì hoạt động xây dựng, lắp đặt thuộc diện chịu thuế GTGT 5%. Mức thuế suất này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2003. Theo quy định tại Tiết i, Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ, kể từ ngày 1/1/2004, hoạt động xây dựng, lắp đặt thuộc diện chịu thuế GTGT 10%. Hoạt động lắp đặt thuộc nhóm thuế suất này là hoạt động gắn liền với công trình xây dựng như lắp đặt máy móc, thiết bị, điện, nước, thang máy, nội thất gắn với công trình xây dựng.

Theo quy định tại Mục II phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: "cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt đã ký trước ngày 1/1/2004 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% cho phần khối lượng, hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng".

Căn cứ các hướng dẫn trên, đề nghị Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Đông Á căn cứ vào hợp đồng ký với Ban điều hành dự án P2-P3 Quốc lộ 5 và làm việc với Cục thuế Thành phố Hải Phòng để kiểm tra, xác định.

- Trường hợp Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Đông Á ký hợp đồng với Ban điều hành dự án P2-P3 Quốc lộ 5 thi công lắp đặt hạng mục hệ thống chiếu sáng và trạm biến áp 50KVA phục vụ chiếu sáng nút giao thông cầu vượt Phố Nối – QL5 từ ngày 31/12/2003 trở về trước và có đăng ký với Cục thuế địa phương về công trình dở dang chuyển sang năm 2004, được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% cho hạng mục trên.

- Trường hợp Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Đông Á ký hợp đồng với Ban điều hành dự án P2-P3 Quốc lộ 5 thi công lắp đặt hạng mục hệ thống chiếu sáng và trạm biến áp 50KVA phục vụ chiếu sáng nút giao thông cầu vượt Phố Nối – QL5 từ ngày 1/1/2004, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% cho hạng mục trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và đề nghị liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội, Cục thuế Thành phố Hải Phòng để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Cục thuế TP Hải Phòng;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3282/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.282

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112