Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3272 TCT/NV1 ngày 30/08/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT

Số hiệu: 3272TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 30/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3272 TCT/NV1
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi:

- Công ty Thăng Long (Bộ Quốc phòng)

Đồng kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh
- Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời Công văn số 465 CV ngày 10/7/2002 của Công ty Thăng Long về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Chi nhánh Công ty Thăng Long tại Quảng Ninh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì:

Công ty Thăng Long trụ sở chính tại Hà Nội có Chi nhánh đóng tại tỉnh Quảng Ninh. Về nguyên tắc hóa đơn ghi tên, mã số thuế của Công ty Thăng Long  phải được kê khai, khấu trừ thuế GTGT tại Công ty. Tuy nhiên theo báo cáo và kiến nghị của Công ty Thăng Long tại công văn số 465  CV ngày 10/07/2002 (nêu trên) thì:

Năm 2001 Công ty Thăng Long ký hợp đồng mua than với các đơn vị mỏ và Công ty uỷ quyền giao cho Chi nhánh Công ty Thăng Long tại Quảng Ninh thực hiện các hợp đồng mua than. Nhưng do hợp đồng mua than đứng tên Công ty nên trên các hóa đơn GTGT của bên bán xuất cho đơn vị có ghi tên, mã số thuế của Công ty Thăng Long. Khi bán than, Chi nhánh đã xuất hóa đơn của Chi nhánh và đã kê khai thuế GTGT đầu ra tại Quảng Ninh và cũng kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2001 tại Quảng Ninh đối với các hóa đơn mua than mang tên và mã số thuế của Công ty nhưng do Chi nhánh thực hiện.

Xét tình hình thực tế, nếu các hóa đơn GTGT mua vào ghi tên, mã số thuế của Công ty Thăng Long có liên quan đến doanh số thuế GTGT đầu ra của Chi nhánh Quảng Ninh nhưng chưa kê khai khấu trừ tại Hà Nội (có xác nhận của Cục thuế thành phố Hà Nội) và Chi nhánh đã kê khai, khấu trừ, lưu giữ các hóa đơn GTGT mua vào tại Chi nhánh thì chấp nhận cho Chi nhánh Công ty Thăng Long tại Quảng Ninh được khấu trừ đầu vào của các hóa đơn này trong năm 2001. Từ năm 2002, Công ty và Chi nhánh phải thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Thăng Long, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh, Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3272 TCT/NV1 ngày 30/08/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.802
TVPL:
DMCA.com Protection Status