Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3244/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế hàng nhập khẩu uỷ thác do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 3244/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3244/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế hàng NK uỷ thác.

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công tyTNHH công nghệ và thương mại Nhân An;(số 68 ngõ 108 Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội)
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số 29/CV-NA/2007 ngày 28/05/2007 của Công ty TNHH công nghệ và thương mại Nhân An về việc xin giải toả cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH công nghệ và thương mại Nhân An (MST: 0101289444) hiện có nợ thuế do nhập khẩu uỷ thác do Trường Đại học Ngoại thương trong khuôn khổ Dự án giáo dục đào tạo theo quyết định số 1095/QĐ-BGD&ĐT-KHTC ngày 16/03/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Cục Hải quan Hà Nội các tờ khai số: 9606/NKD ngày 29/12/2006, 144/NKD ngày 05/01/2007, 962/NKD ngày 29/01/2007.

Các tờ khai này, hiện đang chờ ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo theo công văn số 872/TCHQ-KTTT ngày 06/02/2007 để có cơ sở xem xét giải quyết miễn thuế.

Căn cứ điểm 1.4.3 Mục II Phần K Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trong thời gian chờ xem xét, giải quyết miễn thuế. Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty TNHH công nghệ và thương mại Nhân An được làm thủ tục nhập khẩu đến 31/07/2007 và được hưởng ân hạn thuế theo quy định, với điều kiện ngoài số nợ thuế của 03 tờ khai nêu trên, Công ty không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác và đáp ứng được các quy định tại điểm 2.1 phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH công nghệ và thương mại Nhân An biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3244/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế hàng nhập khẩu uỷ thác do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6