Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3218/TC-CST về việc quản lý, sử dụng tiền thu phí của đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3218/TC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành: 21/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 3218/TC-CST
V/v Quản lý, sử dụng tiền thu phí của đơn vị sự nghiệp có thu

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên
(114 Lê Trung Kiên, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 160/GDTX PY ngày 22/02/2005 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên hỏi về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền thu phí của đơn vị sự nghiệp có thu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Điều 24 và Điều 25 của Pháp lệnh phí và lệ phí quy định: “Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước không phải chịu thuế. Phí không thuộc ngân sách nhà nước do các tổ chức, cá nhân thu theo quy định tại Điều 18 của Pháp lệnh này phải chịu thuế theo quy định của pháp luật”

- Theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu thì đơn vị sự nghiệp có thu là đơn vị sự nghiệp hoạt động có thu do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước quyết định thành lập. Đơn vị sự nghiệp có thu bao gồm hai loại: đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên và đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên.

Theo quy định nêu trên, các khoản thu phí do đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện đều là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước và không phải chịu thuế. Việc quản lý, sử dụng tiền phí thu được (bao gồm: tỷ lệ trích trên tổng số tiền phí thu được để lại cho tổ chức thực hiện thu phí để trang trải chi phí cho việc thu phí, phần phải nộp vào ngân sách nhà nước,…) được thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quy định đối với khoản phí đó (thẩm quyền quy định đối với từng khoản phí cụ thể đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí). Đối với các khoản thu khác (không phải phí, lệ phí) của đơn vị sự nghiệp có thu và đối với khoản thu phí của các tổ chức khác vận dụng chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu để hoạt động, là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước và phải chịu thuế theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính trả lời để đơn vị được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế, Kho bạc NN tỉnh Phú Yên,
- TCT, HCSN, NSNN,
- Lưu VP, CST (CST3)

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3218/TC-CST về việc quản lý, sử dụng tiền thu phí của đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.016
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163