Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3186/BTC-TCT về gia hạn nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3186/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 16/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 3186/BTC-TCT
V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại Việt á

Bộ Tài chính nhận được công văn số 230 CV/VA ngày 30/01/2010 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại Việt á về việc đề nghị giãn thời gian nộp tiền thuế bị truy thu năm 2006, 2007 và đề nghị miễn phạt chậm nộp với lý do: Công ty bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của trận bão số 9; do Ngân hàng thắt chặt tín dụng; do phải mua ngoại tệ bên ngoài nhưng không có chứng từ hợp lệ; do chủ đầu tư chậm thanh toán. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc gia hạn nộp thuế:

Điểm 1, mục VI phần C Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định các trường hợp được gia hạn nộp thuế:

"1.1. Bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ làm thiệt hại vật chất và không có khả năng nộp thuế đúng hạn;

1.2. Di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà phải ngừng hoạt động hoặc giảm sản xuất, kinh doanh, tăng chi phí đầu tư ở nơi sản xuất, kinh doanh mới;

1.3. Do chính sách của Nhà nước thay đổi làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của người nộp thuế.

1.4. Gặp khó khăn đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty trực tiếp đầu tư xây dựng dự án nhà máy Cáp điện Việt á tại Đà Nẵng và Nhà máy tại Nghĩa Đàn, bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của trận bão số 9 và Công ty không có khả năng nộp khoản tiền thuế bị truy thu nêu trên thì Công ty thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế.

- Điểm 4.1, mục VI, phần C Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị đinh sô 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định quy định thủ tục, hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế bao gồm:

- Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt theo mẫu số 02/NOPT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn nộp thuế, số tiền thuế, tiền phạt đề nghị gia hạn, thời hạn đề nghị gia hạn kế hoạch và cam kết việc nộp số tiền thuế, tiền phạt;

- Tài liệu chứng minh lý do đề nghị gia hạn nộp thuế.

+ Đối với trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì phải có:

Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ (quan có thẩm quyền như Hội đồng định giá do Sở Tài chính thành lập, hoặc các công ty định giá chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ định giá theo hợp đồng, hoặc Trung tâm định giá của Sở Tài chính; văn bản xác nhận của chính quyền cấp xã nơi xảy ra sự việc thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ..."

Đề nghị Công ty gửi bổ sung tài liệu chứng minh lý do đề nghị gia hạn nộp thuế (Báo cáo tài chính đến 31/12/2009, các hồ sơ quy định đối với trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn nêu trên; tài liệu chứng minh Công ty trực tiếp) đầu tư xây dựng dự án nhà máy Cáp điện Việt á tại Đà Nẵng, nhà máy tại Nghĩa Đàn và các tài liệu khác có liên quan...) đến Cục Thuế thành phố Hà Nội. Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực tế khó khăn của Công ty để có văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc gia hạn nộp thuế.

2. Về đề nghị miễn phạt 10% đối với hành vi kê khai sai và tiền phạt chậm nộp thuế:

Điểm 1, mục XIII, phần E Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế quy định:

"Người nộp thuế bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác. Mức miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hoá bị thiệt hại."

Căn cứ quy định trên, đề nghị Công ty lập hồ sơ đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo hướng dẫn tại điểm 2, mục XIII, phần E Thông tư số 61/2007/TT-BTC nêu trên gửi về Cục Thuế TP. Hà Nội để được xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp Công ty không trực tiếp đầu tư xây dựng các dự án bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra mà các dự án này là các dự án của các Công ty thành viên hạch toán độc lập thì các Công ty này mới thuộc đối tượng được xem xét gia hạn nộp thuế và miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế. Công ty không trực tiếp đầu tư nên không thuộc đối tượng được xem xét giải quyết.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt á được biết và làm việc với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật./.

 

 

  TUQ. BỘ TRƯỞNG
 TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3186/BTC-TCT về gia hạn nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.740
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251