Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3185/TCT-CS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3185/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3185/TCT-CS
V/v Chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam.

Trả lời công văn số 166/CT-TTHT ngày 11/01/2008 và công văn số 776/CT-TTHT ngày 22/02/2008 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất

Tại Điều 1 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 06/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định: “Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp DNCX, doanh nghiệp khu chế xuất xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài hoặc DNCX và doanh nghiệp khu chế xuất mua bán hàng hóa với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp DNCX, doanh nghiệp khu chế xuất bán hàng hóa, dịch vụ ra thị trường nội địa thì doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của DNCX phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu với thuế suất thuế GTGT theo quy định.

Theo Cục thuế hỏi thì trường hợp doanh nghiệp tại địa phương đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, có phát sinh số thuế GTGT đầu vào và đã kê khai, khấu trừ trong khi đó chưa phát sinh thuế đầu ra, đề nghị Cục thuế kiểm tra lại nội dung công văn hỏi.

2. Về thuế môn bài đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2540/TCT-KK ngày 4/7/2008 gửi Cục thuế TP Đà Nẵng hướng dẫn về vấn đề này (bản photo kèm theo).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3185/TCT-CS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.489

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155